بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 26 مرداد 1385

اصرار جهانبگلو به پخش اعترافاتش

«ادعاي دادستان کل کشور:
جهانبگلو با پخش اعترافاتش موافق است!
امید معماریان - دری نجف آبادی دادستان کل کشور به صراحت از وجود نوار اعترافات رامین جهانبگلو خبر داد. وی در مصاحبه ای گفته است که" جهانبگلو خودش با پخش مصاحبه‌هايش موافق بوده اما اينكه اين اعترافات پخش مي‌شود يا نه، بحث ديگري است. "
به این ترتیب جامعه ایرانی ممکن است بار دیگر شاهد نمایش نتايج فشارهای روانی بر یک زندانی باشد که به وکلای مدافع خود دسترسي ندارد.»
روزآنلاین

آنهائی که این سخن دادستان کل کشور را به تمسخر گرفتند لازم است بدانند:
به گزارش خبرنگار اصغرآقا آقای جهانبگلو از لحظه ورود به زندان اوین، پس از نگاه کردن به اطراف پرسید «پس دوربینتون کو؟»
وقتی وی را کتک خورده در یک اتاق بی روزن رها کردند مرتب مشت به در میکوبید که «من میخواهم اعتراف کنم. بی انصاف ها، میخواهم اعتراف کنم!».
زندانبانان و مأموران شکنجه سرانجام برای آرام کردن او، یک دوربین قلابی میآورند و روی او میزان میکنند. جهانبگلو بعد از مدتی اعترافات! وقتی میفهمد رودست خورده، بنای داد و قال میگذارد که «حقوق بشرتان کجا رفته؟ چرا دوربین قلابی برای زندانی روشن میکنید؟».
متعاقباً نامبرده دست به اعتصاب غذای خشک زده فقط به نوشیدن کوکاکولا و دوغ آبعلی و شربت سکنجبین میپردازد. وی سپس بکلی اعتصاب غذا کرده و تهدید میکند مادام که از اعترافات او فیلم واقعی گرفته نشود محال است لب به خورش بادمجان بزند یا بیف استروگانف بخورد یا یک ذره از گامبون استیک به دهان بگذارد. قیمه هم که از پیش دوست نداشته.
او به عنوان اعتراض، ژله های دسر را با توت فرنگی و اپل پای قاطی کرده، با ریختن مقدار زیادی نمک و فلفل، آنها را غیرقابل خوردن میکند. به گزارش خبرنگار ما سپس خردل زبادی نیز به آنها میافزاید.
بعد از چند روز زندانبانان مقاومت خود را در مقابل او از دست میدهند و به اصطلاح «میشکنند». دوربین واقعی میآورند و جهانبگلو بعد از اینکه خودش نور را تنظیم میکند، مینشیند در مقابل دوربین و آنقدر اعترافات میکند که کمرامن خوابش میبرد، نوار تمام میشود و فیوز برق زندان اوین میسوزد.
وقتی به روال معمول و به صورت فرمالیته از او سؤال میکنند که آیا با پخش نوار اعترافات موافق است؟ جهانبگلو با عصبانیت میگوید «موافقم؟ شما اگر این را پخش نکنید من وزارت اطلاعات را سو میکنم. من همه شما را به دادگاه میکشم. موافقم؟»
وی همچنین تهدید میکند که اگر پای وکیل یا وکلایش به زندان برسد، خود را در وان حمام انفرادی خفه حواهد کرد.
مشکل بعدی تازه بعداً بروز میکند که جهانبگلو مرتب برای پخش شدن نوار اعترافاتش نق میزند و پافشاری میکند. او به معنی واقعی در این مورد مسئولان امنیتی را کچل میکند بطوریکه یکی از آنان همچنان با کلاه گیس در محل خدمت حاضر میشود.تقاضاهای جهانبگلو تمامی ندارد. این زندانی سمج حالا پیشنهاد میکند که مقام معظم رهبری شخصاً یک سریال تلویزیونی بنویسد که او تویش بازی کند.
پیشتر خبر رسیده بود که رامین جهانبگلو در راستای انجام «کودتای مخملی» با خارجی ها تماس داشته. دیروز اقای دری نجف آبادی دومتر مخمل را هم که در خانه جهانبگلو پیدا کرده بودند به خبرنگاران نشان داد.
در محافل امنیتی صحبت از دستگیری بعضی از هنرمندان در رابطه با جهانبگلو میرود. از جمله یک نقاش که میخواسته انقلاب مخملی را طوری رنگ بزند که معلوم نشود. یک کاریکاتوریست که عقیده دارد برای کودتا علیه چنین رژیمی احتیاج به ژنرال و سپهبد و فرمانده لشکر نیست و رژیم با دوتا کارتون کارش ساخته است.
ناظران حقوق بشر از اظهار نظر روزنامه اینترنتی «روز» که فیلم جهانبگلو را نتیجه « فشار های روانی بر یک زندانی» میداند، نتیجه میگیرند که شکنجه های جسمانی اصلاً در کار نبوده!!
در آخرین لحظه خبر رسید که رامین جهانبگلو مسئولان زندان را تهدید کرده است که اگر تا بیست و چهار ساعت فیلم اعترافات او را پخش نکنند، به عنوان اعتراض براي هميشه آنجا را ترک میکند. گفته میشود او میخواهد برود در مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران شمع روشن کند.
ضمناً خبر میرسد در رابطه با دخالت دادن هنرمندان دیگر، مأموران امنیتی تصمیم دارند ناصر ملک مطیعی را هم دستگیر کنند. او متهم است که میخواسته انقلاب مخملی را به انقلاب کلاه مخملی تبدیل کند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی