بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 15 مرداد 1385

ويدئوي مهشيد اميرشاهي

لینک ویدئویی به سخنرانی مهشید امیرشاهی در کنفرانس انجمن بین المللی ایرانشناسی در لندن.
برگزارکننده: بخش مطالعات خاور میانه، دانشکده پژوهشهای آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن - پنجشنبه 3 اوت 2006.
ویدئوکلیپها:
عروسی عباس خان (از رمان مادران و دختران، جلد اول)
دده قدم خیر (رمان مادران و دختران، جلد دوم)
چرند و پرند (از مجموعه هزار بیشه)
افسانه های ایرانی عصر ما
معرفی مهشید امیرشاهی توسط شاداب وجدی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی