بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 26 تير 1385

اگر اکبر گنجی جای زین الدّین زیدان بود!

بابا بار دارد. جمهوری اسلامی مجلس شورا دارد. (به همین سادگی)
آذر دندان دارد. مجلس شورای ملّی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی دارد.
آن مرد رئیس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی است.
آن مرد اسمش علاءالدّین می باشد. این مرد اسمش زین الدّین می باشد.
آن مرد علاءالدین بروجردی است. این مرد زین الدین زیدان است.
پرسش 1– چرا زیدان وقتی با سر به سینه فوتبالیست ایتالیائی زد، اسلام آورد؟
پاسخ 1- زیرا تا قبل از آن، هرگز حرفی از مسلمان بودن زیدان نبود.
پرسش 2- روزنامه گاردین چه نوشت؟
پاسخ 2- آن روزنامه نوشت که بازیکن ایتالیائی به زیدان گفته است «تروریست».
پرسش 3- آن مرد چه کرد؟
پاسخ 3- آن مرد نوشت زیدان کار خوبی کرده زیرا مسلمان میباشد و مسلمان تروریست نمی باشد.
پرسش 4- آیا زیدان مسلمان می باشد؟
پاسخ 4- به موجب این نامه از آن تاریخ مسلمان می باشد.
پرسش 5- گاردین روز بعد چه نوشت؟
پاسخ 5- گاردین روز بعد معذرت خواست که غلط نوشته و از قول ماتراتزی نوشت که اصلاً "تروریست" و چیزی در این زمینه ها نگفته.
پرسش 6- علاءالدّین چه کرد؟
پاسخ 6- علاءالدین کنف شد.
پرسش 7- زیدان در تلویزیون فرانسه چه گفت؟
پاسخ 7- زیدان گفت از مردمی که این صحنه را دیده اند شرمنده است و پوزش میطلبد.
پرسش 8- علاءالدّین چه کرد؟
پاسخ 8- علاءالدّین به ریاست کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی ادامه داد!
پرسش 9- متن کامل آن نامه چه بود؟
پاسخ 9- به گزارش" ايلنا" در نامه علاء‌‏الدين بروجردی خطاب به زين‌‏الدين زيدان آمده است:

«جناب آقای زيدان!
کاپيتان تيم ملی فوتبال فرانسه،
با خرسندی علاقمندم مراتب احترام و سپاس خود را از دفاع بهنگام شما از حيثيت انسانی و اسلامی خويش در برابر توهين ظالمانه و تهمت بناحق يکی از اعضا تيم رقيب در مسابقات پايانی فوتبال جام جهانی به شما اعلام نمايم. عکس‌‏العمل منطقی شما از اين منظر بسيار قابل توجه است که اولا يک مسلمان نه تنها تروريست نيست بلکه شعار اصلی او که سلام است، بمعنی صلح است که روزانه صدها ميليون مسلمان آن را اعلام می‌‏کنند و ثانيا بازی‌‏های جام جهانی صحنه همدلی و همبستگی ميان کشورها و ملت‌‏ها است که به هيچ وجه نبايد به شعارهای غلط و اتهامات ظالمانه آلوده شود.
در پايان انتخاب شما را بعنوان بهترين بازيکن مسابقات جام جهانی به جنابعالی و تيم ملی فوتبال فرانسه تبريک می‌‏گويم.
با آرزوی تندرستی و موفقيت شما
رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی»

پرسش 10 – آن مرد چند سالش میباشد؟
پاسخ 10- آن مرد 52 سال دارد. زیرا اینجانب یک دائی داریم که 26 سالش می باشد و نصف آن مرد خل می باشد.
پرسش 10.5- آیا زیدان هم انتخاب او را به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تبریک گفته بود؟
پاسخ 10.5- اگر هم گفته بوده از خبرگزاری ها پنهان کرده.
پرسش 11- زیدان در پاسخ آن مرد چه کرد؟
پاسخ 11- زیدان یک توپ فوتبال برای آن مرد فرستاد.
پرسش 12- خودش امضا کرده بود؟
پاسخ 12- نه خیر. خودش باد کرده بود!
تکلیف شب: یک توپ فوتبال خالی را بردارید و بدون استفاده از تلمبه، و بدون استفاده از دهن خود، آن را باد کنید.
تکلیف فردا شب: برای نشان دادن صلح و همبستگی میان دانش آموزان، با کله به یکی از همکلاسی های خود بزنید و او را نقش زمین کنید.
تکلیف پسفرداشب: هرکس به شما گفت «تروریست» ، برای برائت از این اتهام ظالمانه، او را بکشید.
پرسش 13- اگر اکبر گنجی جای زیدان بود آیا به حریف خود کله میزد؟
پاسخ 13- نه خیر، همراه با اعضای تیم اعلام اعتصاب غذا میکرد تا رژیم ایتالیا را ساقط کند.
تکلیف روز: مقاله ای راجع به موضوع داغ فوتبال و حرکت زیدان بنویسید و هرطور شده پای اکبر گنجی را هم به میان بکشید تا مطلب شما داغتر شود.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی