بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 24 تير 1385

بي بي سي نگفت «گروه کوچک» چند تن است و «چندتن» چند نفر؟

در خبر نسبتاً مفصلي که بي بي سي از اعتصاب غذاي لندن داد، فقط دوکلمه براي خودش نوشت:
«اکبر گنجی، روزنامه نگار سرشناس منتقد حکومت ايران روز جمعه، 23 تيرماه، در آغاز يک اعتصاب غذای سه روزه همراه با چند تن از هواداران خود در مقابل ساختمان سرويس جهانی بی بی سی در مرکز لندن حاضر شد.»
جمعيت متغيير بين 30 تا 80 نفر را بي بي سي «چند تن از هواداران گنجي» کرده و با گذاشتن عکس چهارنفري از تظاهرات (که يکيشان گنجي است) و هر چهارتن تي-شرت مشابه بر تن دارد، آن چند تن را به سه نفر در اذهان تقليل داده.
منظوري نداشته؟ لابد تصادفي است که راجع به داخل هم نوشته:
«در تهران نيز گروه کوچکی از دانشجويان ...... »
مهم نيست که بعدش چي نوشت. مهم اين است که همه تظاهرات تهران را در يک گروه جمع و جور کرد و اين گروه هم آنقدر کوچک بود که چاره اي نبود جز آنکه در خبر، رويش تأکيد شود!
ما از اول گفتيم اين بي.بي.سي به انگليس ها هم وابسته است، دوستان ميگفتند خير، فقط در اختيار جمهوري اسلامي است!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی