بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 19 تير 1385

هاي ملت جان! من ده روز ميرم مرخصي استحصالي (يعني حوصله ندارم!) ضمناً شماره تازه - 331 - نشريه اصغرآقا منتشر شد. در لس آنجلس از شرکت کتاب بخواهيد. بقيه جا ها را هم بعداً اعلام ميکنيم.
مشترکين قديمي نشاني قديم يا جديدشان را ايميل کنند لطفا!
hadi_khorsandi@hotmail.com

يک شعر تازه دارم در باره نوبل گرفتن خانم سيمين بهبهاني، بعد از ده روز ميام براتون مينويسمش. فعلاً ميخوام خودم تنهائي باهاش عشق کنم!
اوائل مرداد برميگردم. اواخر ژوئيه. (جولاي) فعلاً شب به خير.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی