بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 15 تير 1385

برای سرباز جوان اسرائیلی نگرانم! و بقيه قضايا

فلسطینی ها یک سرجوخه اسرائیلی را «اسیرجنگی» گرفته اند. اسمش را اسرائیلی ها آدمربائی یا گروگانگیری میگذارند! پس اسرائیل هم آنهمه فلسطینی را که در زندان های خود دارد، دزدیده!
دلم برای این جوانک نظامی اسرائیل میسوزد که نه آدمکش به دنیا آمده، نه حق است که در نوزده سالگی اسیر فلسطینی های زخمی و خشن و عصبانی باشد.
نگران این جوانک هستم که مبادا توپ و تانکی که ارتش اسرائیل برای نجات او به نوار غزّه شلیک میکند، به سرجوخه جوان بخورد!
شایع است که هدف اسرائیلی ها نجات جوانک نیست بلکه طرف روز آخر دستمال گران قیمتی توی جیبش گذاشته و به جبهه رفته که اسرائیل به خاطر آن دستمال، غزّه را به آتش کشیده.
دولت اسرائیل که خاک غزّه را به توبره میکند و نیروگاه برق را منفجر کرده و آب را به روی اهالی بسته آیا فکر کرده که ممکن است سرباز خودشان از تشنگی تلف شود یا شب توی تاریکی به در و دیوار بخورد و سر و دستش بشکند؟

***
گفت اکبر گنجی را شهر به شهر میبرند دوش به دوش.
گفت در دوتا شهر خودم را به جلسه اش رسانده ام و روی لپ تاپ هم حرف هایش را خوانده ام.
گفت میخواهم خودم را زودتر از گنجی به شهر سوم برسانم.
گفت او واقعاً قهرمان است. حرفش همه از آزادی و دمکراسی است و در شهر بعدی هم لابد همین چیزها را میگوید. درود بر او!
گفت یک همچین آدمی باید ولی فقیه ما باشد نه آقای خامنه ای!

***
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به علاقه آمریکا به اتقلاب مخملی، گفت که دستگیری رامین جهانبگلو به علت همراهی با انقلاب مخملی برای سقوط رژیم است.
گویا در خانه اش هم چند متر مخمل پیدا کرده اند.

***
آمریکا اگر بخواهد جمهوری اسلامی را ساقط کند باید از روی جنازه پرزیدنت بوش و کندالیزا رایس و رامسفلد و دیک چینی و صاحبان کمپانی های نفتی ..... رد شود.
***

باز در تهران بچه ای نفت را به جای آب سرکشیده و تمام کرده.
وعده های پرزیدنت احمدی نژاد که نفت را سر سفره مردم میبرد این بدآموزی ها را هم دارد.

***
شاه اگر اجازه میداد ناراضیان ایرانی بروند در لس آنجلس تلویزیون راه بیندازند، هیچوقت رژیمش ساقط نمیشد.
عیب او این بود که خودش میخواست جای هخا و ضیاآتابای و صوراسرافیل و پرویز کاردان، جلوی دوربین بنشیند و ژست بگیرد و حرف های گنده گنده بزند!
بعد هم که خط های تلفن را باز میکرد، با شنیدن صدای اولین تلفن کننده، خط را قطع میکرد و توی دوربین فاتحانه میگفت: مصدق بود!

***
شاهد از غیب رسید.«پدر گیلاد شالیت که اسیر فلسطینی ها شده تأکید دارد که کشته شدن فلسطینی ها خانواده او را آزار می دهد و از مقامات اسرائیلی خواسته است از عملیات پر ریسکی که جان شهروندان عادی فلسطینی را به هنگام آزادی گیلاد شالیت به خطر اندازد، خودداری کنند.»
- همين فرداست که از پدري برکنارش کنند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی