بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 13 تير 1385

«گوباره» لابد يک واژه اصيل فارسي است

http://www.goob.blogspot.com
خواننده اي که شعر ابراهيم هرندي را به آواز خوانده نامش علي محمد تهراني است. (چند سانتيمتر پائينتر لينک داده ام). اگر دقت کنيد بدون موزيک هم خوانده. شعر البته شعري است که نيازي هم به موزيک ندارد از قشنگي و تازگي. سرچشمه اش را پيدا کردم. وبلاگ ابراهيم هرندي است به اسم «گوباره». . اين شعر و ترانه در آنجاست (چرا قلک کودکي را شکستم) و شعرهاي ديگر و مقالات جاندار و پرمغزي که تنها فارسي نويسي اش مرا ساعتي به حيرت و جستجو واداشت. به نظرم آمد قبلاً هم در اين سايت گشته ام يا در خواب ديده ام. پيامي برايش نوشتم و از آنجا کليک کردم به «آوازهاي روزانه» و دوباره شعرش را با آواز شنيدم. آخ که زندگي گاهي ناگهان چه زيبا ميشود!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی