بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 6 تير 1385

چرا قلک کودکي را شکستم ...

ترانه امروز ما چيست؟ ناله هاي بيوه زار! (يک کلمه) و «از مرد بد خودم کتک خوردم!» که خانم گوگوش خوانده؟ يا حرف هاي تازه و اشعار جاندار و انديشه پرور؟
اين خواننده جوان را من نمي شناسم. اسمش را هم روي سايتش پيدا نکردم، اما با شنيدن ترانه اش، خيلي چيزها را پيدا کردم. از جمله اينکه ميتوان براي خواننده اي ترانه ساخت و شعري سرود بي آنکه تصنيف سازي کرد.
در مسير حافظ و سعدي و مولوي و فروغ و شاملو ..... به اين نوع ترانه بايد رسيد ملت، نه به «آخ واخ، چي بگم که چي ميکشم! خليج فارس يعني شناسنامه من»
بالأخره چند خواننده فرصت طلب ايراني خودشان را در خليج فارس خفه ميکنند! آنقدر خليج فارس را به عنوان شناسنامه ارائه ميدهند که روس ها بحرخزر را صاحب شوند و کوه دماوند عقده بگشايد و کوير لوت خودسوزي کند.
در اين مورد بيشتر مينويسم. بگذار سال نازي بگذرد. اين ترانه را بخوانيد (يعني مطالعه کنيد) بعد بخواهيد خواننده اش براتان بخواند. کليک!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی