بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 6 تير 1385

مدال لياقت از خاتمي!

محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال، در نخستین واکنش نسبت به برکناری خود، گفت: «افتخار من این است که از خاتمی مدال لیاقت گرفتم» - از اخبار ورزشي.

چو خواندم چنين گفته از دادکان
به ياد آمدم سعدي و بوستان:

« يکي روستائي سقط شد خرش
علم کرد بر تاکِ بستان سرش

جهانديده پيري بر او برگذشت
چنين گفت خندان به ناطورِِِِِ دشت:

مپندار جان پدر کاين حمار
کند دفع چشم بد از کشتزار

که اين دفع چوب از سر و گوش خويش
نميکرد تا ناتوان مرد و ريش....»

(بوستان سعدي - باب پنجم - در رضا)
* اين آپديت در اين تاريخ،خلاف قولي است که داده بوديم. يادم نبود. ميبخشيد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی