بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 4 تير 1385

وحشيگري لات هاي انگلستان و سرانجام ادب انگليسي

خطرناکست لات انگليسي
الاغ بيسوات انگليسي

خصوصاٌ گر پي تشويق تيمش
رود بالا دو شات انگليسي

نمي يابم لغت در وصف حالش
به فرهنگ لغات انگليسي

اگرچه ما پناه آوردگان را
عزيزست التفات انگليسي

اگرچه از ادب لبريز باشد
تولد تا وفات انگليسي

ولي در باره اين کله پوکان
که دورند از صفات انگليسي؛

سه بيتي مينويسم تا بماند
به تاريخ حيات انگليسي:

تبه کاري اين وحشي جوانان
شده از مشکلات انگليسي

پي جبران اين وحشيگري ها
که برخورده به ذات انگليسي؛

به نرمي، مي بُرد، خيلي مؤدب
سرت را ديپلمات انگليسي!


 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی