بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 3 تير 1385

يلوپيج شرکت کتاب در لس آنجلس و شعر من

YELWEB.jpg
نسخه جديد دفترچه راهنماي پيشه ها يا « يلوپيج ايرانيان »، به روال هرسال در لس آنجلس منتشر شد. شرکت کتاب ساليان بسيار است (که نميدانم چند سال است) اين اولين و معتبرترين يلوپيج ايراني را در لس آنجلس منتشر ميکند.
تلاش هاي بعدي ليمونادفروش بي سروپائي که به بهانه رقابت، اين سند موفقيت ايرانيان مهاجر را کمرنگ جلوه دهد، به رسوائي خودش کشيد. او در تلويزيون هفته اي يک ساعتش با خبرنگاري عليرضا نوري زاده اش، ايرانيان تبعيدي را تشويق به رها کردن کار و پيشه و پناه بردن به آغوش خاتمي ميکرد!

يلوپيج ايرانيان شرکت کتاب، - که چند جايزه از انجمن يلوپيج هاي آمريکا گرفته - همه ساله هزاران ايراني تحصيلکرده و موفق در پيشه هاي گوناگون را معرفي ميکند و پويائي جامعه ايراني کاليفرنيا را در کسب مهارت هاي مختلف نشان ميدهد. اين کتاب، تاريخ گوياي ملتي است که در هيچ شرايطي از سازندگي و تلاش معاش باز نميماند و از يک ميليون نفرش، تنها انگشت شمارشان خود را براي فروش، به مناقصه ميگذارند!
از ويژگي هاي همه ساله يلوپيج شرکت کتاب، چاپ شعر «بچه هاي ايران» در آغاز آن است. اين سروده که چند خواننده هم آن را خوانده اند، اگرچه در اين سالها خيلي جاها چاپ شده، اما با اين تيراژ يکجاي چهل هزارتائي هرساله، بي شک پرتيراژترين سروده من ميشود. امسال با تغييراتي که بعد از 25سال در آن داده ام، (به زودي اينجا ميگذارمش)، با خوشنويسي آقاي «صدر»، با زمينه اي از نقشه ايران، به زيبائي و خوش سليقگي مخصوصي عرضه شده که اميدوارم چشم بعضي ها را آسيب نزند!
انتشار يلوپيج امسال را به بيژن و پيرايه خليلي و همه همکاران شرکت کتاب شادباش ميگويم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی