بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 24 خرداد 1385

خودکشي در گوانتانامو

خبر خودکشي سه تن از زندانيان زندان گوانتانامو موجب ناباوري شديد مقامات آمريکائي شده، بطوريکه رئيس خبرگزاري رويتر، در پايان خبر، به جان مادرش قسم خورده که اين گزارش حقيقت دارد.
يک مقام برجسته پنتاگون با اشاره به اينکه تحقيقات نشان ميدهد مادر رئيس رويتر دوسال پيش از دنيا رفته، قسم او را وارد ندانست و خبر خودکشي را تکذيب کرد.

خانم ماندالينا- ام، يک مقام برجسته سرويس هاي مخفي آمريکا اظهار داشت دليلي براي خودکشي اين سه زنداني نمي بيند. وي افزود تنها ميتوان احتمال داد که اين سه نفر در اثر ناراحتي از نتيجه فوتبال ايران و مکزيک، خود را حلق‌آويز کرده باشند.

به گزارش سايت فارسي بي بي سي «يک مقام آمريکايی گفته است که خودکشی سه نفر در زندان گوانتانامو به منظور جلب توجه صورت گرفته است.»
يک روانشناس برجسته که با اين مقام آمريکائي رفيق است نيز گفته که اين سه تن از کودکي به جلب توجه علاقه داشته و مرتب خودکشي ميکرده اند. وي افزود: اين هم آخرين خودکشي آنها نخواهد بود.

بي بي سي فارسي مينويسد: «کالين گرفی، معاون دستيار وزير خارجه آمريکا در ديپلماسی عمومی، به بی بی سی گفت که اين خودکشی ها تاکتيکی برای ترويج جهاد بوده است.» (ظاهراً آنها به خاطر اين خودکشي تاکتيکي، داوطلبانه براي آمدن به گوانتانامو نامنويسي کرده بوده‌اند که وقتي نوبتشان شد بيايند خود را بکشند و برگردند.)
بي بي سي ميافزايد: «او گفت (يعني همين کالين گرفي خودمان) : آنها برای زندگی خود ارزش قائل نيستند و مسلما برای جان ما هم ارزشی قائل نمی شوند.» (گويا به او پيغام داده بودند فرصت کردي بيا اينجا خودت را با ما حلق آويز کن.). اين افراد از بمبگذاری انتحاری بعنوان تاکتيکی برای پيشبرد اهداف جهادی خود استفاده می کنند. (البته بمبگذاري انتحاري بايد ديگران را هم به کشتن بدهد. هيچ انتحاري اي مثل صادق هدايت يواشکي خودش را نميکشد.) روش های ديگری برای اعلام اعتراض آنها وجود داشت. برای رسيدن به چنين هدفی لزوم به خودکشی نبود. (ميتوانستند مقاله بنويسند بدهند به نيويورک تايمز) اما خودکشی اين افراد حرکتی حساب شده برای جلب افکار عمومی بود.» (پدرسوخته هاي حقه‌باز...... کتک دلشون ميخواد.)
باز از سايت بي بي سي: «ساير مقام های آمريکايی نيز خودکشی اين سه تن را يک نوع اقدام جنگجويانه خوانده و گفته اند که آنها از روی فشار و استيصال خود را حلق آويز نکرده اند.» (پزشک قانوني هم بعد از کالبد شکافي اعلام کرده دو تن از اين افراد خوشي – از داخل – زير دلشان زده بوده. سومي هم خواسته در شادي آنها شريک باشد.)
در پي آمده: «اما برخی وکلا و نمايندگان سازمان های حقوق بشر جهانی گفته اند که اين سه تن زير فشار شرايط فيزيکی زندان گوانتانامو دست به خودکشی زده اند.» (لابد توي ديسکوي گوانتانامو مست کرده ‌اند حاليشان نبوده چکار ميکنند.)
«کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد اخيرا از آمريکا خواسته است که زندان گوانتانامو را تعطيل کند.» (فوتينا، اگر آمريکا براي سازمان ملل تره خرد ميکرد، کوفي عنان هر روز ميتوانست کوکو بخورد.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی