بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 27 بهمن 1384

غيرت مسلمان برعکس است يا بر کارتون؟!

قرار بود آپديت نکنيم تا دوهفته اما درد نگذاشت!
4.jpg
عجبا که یک کاریکاتور تخیّلی که هیچ شباهتی به هیچکس ندارد دنیای اسلام را به هم میریزد، اما این عکس های زنده و حقيقي از زندان ابوغریب، غیرت خلق مسلمان و روحانیون اسلامی و حاکمان شیعه و سنی را به جوش نمیآورد، هرچند این مسلمین اسیر، به دست " کفار" شکنجه و تحقیر شوند، سگ به جانشان بیندازند و تجاوز جنسی به آنان بکنند.
کجاست آن تظاهرات و راهپیمائی که ما هم شرکت کنیم و در کنار همسر و فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادر زندانیان ابوغریب،(که اين عکس ها را ديده اند) فریاد بزنیم و آمريکا و انگليس را شماتت کنيم؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی