بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 20 بهمن 1384

خوب شد اسم سيب زميني عوض نشد!

پيشنهاد خردمندانه يک ايراني مکتبي که نام شيريني دانمارکي (به خاطر توهين کارتونيست دانمارکي به حضرت محمد) عوض شود به «شيريني گل محمدي»، موجب شيرينکام شدن منابع خبري و گيرندگان اخبار شد. يارو معلوم نيست کدام حزب اللهي ناقص عقلي است اما سه سال پيش که فرانسه با جنگ عراق مخالفت کرد کنگره آمريکا (بله کنگره آمريکا) تصميم گرفت نام سيب زميني سرخ کرده 'french fries' را به 'freedom fries' تغيير دهد!
حالا همان سناتوري که مسئول تغيير فرنچ فرايز به "سيب زميني سرخ کرده آزادي!" بود پيشنهاد ميکند نيروهاي آمريکا از عراق بکشند بيرون براي اينکه سلاح هاي کشتارجمعي در عراق نبود!
خوب شد هول هولکي اسم سيب زميني را عوض نکردند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی