بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 11 بهمن 1384

تظاهرات عليه طنز و کارتوون به دفاع از امام و پيغمبر!

tazahorat_test.gif
بندرعباس هفته پيش،....................... بغداد جمعه پيش............
اولي در محکوميت توهين به امام خميني در نشريه محلي. دومي در اعتراض به توهين به حضرت محمد در روزنامه دانمارکي.
اولي نوشت امام خميني مثل ايدز سياسي از فرانسه به ايران آمد. دومي کاريکاتور پيامبر را کشيد عمامه اش بمب!
حضرات آيات و مقامات آيا بلد نيستند به روي خودشان نياورند و تيراژ مطالب "ضاله" را بالا نبرند و دنيا را خبر نکنند و "توهين" را بيشتر نپراکنند؟ بلدند، اما "بيزينس" شان از امام و پيغمبر محترم تر است. استاندار استان هرمزگان اگر قضيه را درز ميگرفت و همراه سپورها و آخوندها راهپيمائي نميکرد و دخترک سردبير کم تجربه و بي گناه را زير شکنجه به پاي مرگ نميکشاند، به بيزينس اش لطمه ميخورد. تازه ممکن بود خودش هم مثل دخترک برود زير شکنجه!
عکس و تفصيلاتش اينجاست

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی