بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 4 بهمن 1384

بيوه هاي خندان

شهين ميگفت رفتم خانقاهي
که پيرش سالک هفت آسمان است
شري ميگفت آنجا را ولش کن
عزيزم مال ما پيرش جوان است!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی