بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 4 بهمن 1384

بنفشه بهاري و صمد نوروزي

parvin titrtest.jpg
برنامه اي به تمام معنا "نوروزي" با ظرافت هاي انديشه نويسنده ، کارگردان و بازيگري پرآوازه که با "اختاپوس" و "فرستاده" و "بن بست" و "محاکمه سينما رکس" .... و در نقش "بلژيکي" و "اسدالله ميرزا" و "سرهنگ" .... تا "صمد" (صمدآقا)، هيچ ايراني را بي نصيب از هنر خود نگذاشته و هيچ ايراني نيست که ساعت و ساعت هائي را به تحسين يکي از پرويز صيادها ننشسته باشد!

در اين نمايش نوروزي "صمد"(آقا) رپ ايراني ميخواند و حضور بنفشه صياد با دل انگيزي رقصش و با همراهي گروه رقصش، صحنه هائي شاد و شيرين از همنشيني رقص و کمدي ارائه ميدهند. (اين دومين نوروز است که اين برنامه مورد استقبال برنامه گذاران اروپا و آمريکا قرار ميگيرد) پوستر و ريز برنامه ها در دنباله.

sayyyadfinal.jpg

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی