بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 24 دي 1384

دوستان لندني! سودابه منتظر است!

دوستان جان!
سودابه فرخ نيا با کار تازه اش «آواز قو» منتظر شماست. سودابه در فاصله شيمي-درماني ها، تمرين کرد و کار کرد. هنرمند بزرگواري که هميشه با عشق تآتر زنده بوده، اين بار با کاري از چخوف به "صحنه-درماني" ميپردازد.

شنبه و يکشنبه 10 و 11 فوريه براي عيادتش به بيمارستان نرويد. سودابه در مرخصي استعلاجي است!
براي پوستر نمايش روي "ادامه مطلب" کليک کنيد.
sudabeh.jpg

sudi.jpg

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی