بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 19 دي 1384

3 عرض 1 - تا 3 هفته متاسفانه ايميل جواب نميدهم. بعدش هم لطفاً کوتاه بيائيد. 2- سايت 3شنبه آينده تازه ميشود. 3- احمد باطبي ايميل برايم فرستاده اظهار محبت کرده و وبلاگش را خبر داده. پرسيدم لينک بدهم گفت ممنون ميشوم. پس اين لينکش.
http://ahmadbatebi.blogspot.com
بعضي ها ميپرسند اين حزب کمونيست کوليگري چرا جواب ترا با آن حقارت و فضاحت نداد! نميدانم والله. برويد از خودشان بپرسيد. من خيلي کار دارم. قربان همگي. سرما نخوريد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی