بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 18 دي 1384

من در راديوي جنگ صدا

آقاي عليرضا افزودي در راديوي جنگ صدا در سوئد از کارهاي من برنامه راديوئي درست کرده که ميتوانيد بشنويد. البته من خودم فرصت نکردم همه اش را بشنوم. شما از قول من هم بشنويد. (با سپاس از آقاي افزودي که از پيش هم با من صحبت کرده بود که موافق باشم)

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی