بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 16 دي 1384

از قاضی شرع نبی به بانوی شطرنجباز

باختی ای خواهر شطرنجباز
گرچه شطرنج تو بهتر بوده است

از موازین چون تخطی کرده ای
برد با بانوی دیگر بوده است

گر خطای غیر اخلاقی نبود
بازی ات البته محشر بوده است

طبق تحقیقات خواهرهای ما
اسب شطرنج شما نر بوده است

با چنین کار تو خواهر شد به باد
آبروی هرچه خواهر بوده است

تو نمیدانی مگر خون شهید
ناظر نهی ی ز منکر بوده است

تو نمیدانی مگر این لیگ در
چارچوب کاپ رهبر بوده است

خاصه انکه روح مرحول امام
در سمی فینال داور بوده است

پس نپنداری که در امر قضا
قاضی شرع نبی خر بوده است

دست مالیده یکی از خواهران
گفته فیلت هم مذکر بوده است

بر اساس ماده های منکرات
میخوری شلاق، ضمناً کیش و مات!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی