بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 10 دي 1384

ما براي کپيرايت انقلاب نکرديم

خبر شدم که سايت روزي داتکام در کليپ هاي ويدئويش فيلم من را هم گذاشته. اگر کسي علاقمند است همينجا کليک کند. من هم سعي ميکنم بابت اين لينک دادن از آنها اجازه بگيرم!!
در حقيقت مالک اصلي خداست
اين امانت بهر روزي دست ماست!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی