بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 10 دي 1384

آخوند عبا شکلاتي

يک پيشنهاد اصلاحي خيلي ساده. اگر ايراد دارد يا معقول نيست بگويند تا ديليتش کنم.
يک عده به آقاي خاتميجون سابق لقب «مرد عبا شکلاتي» داده اند و با اين عنوان براش جشن گرفته اند و سايت درست کرده اند!
پيشنهاد اينست که صداقت بيشتر نشان دهند و شأن روحاني بودن خاتميجون را هم در نظر بگيرند و اين عنوان را بکنند «آخوند عبا شکلاتي».
در مرد بودن ايشان کسي شک ندارد لطفاً در آخوند بودنش هم شک نکنيد. ديگر بچه هم نيستيد که با شکلات فريب بخوريد! همين.

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی