بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 دي 1384

جوانان ايراني و اختناق سکسي

برگرفته از متن چند ایمیل و به مسعود بهنود همکلاس نوجوانیم. به امید رفع دلخوری


جوانان ايراني و اختناق سکسي

ما جوانان ایران زمین
نسل در رفته از روی مین

در وطن زندگی میکنیم
مثل زندانیان اوین

صبح تا شب شکنجه شویم
از سوی بازجویان دین

چونکه ممنوع کرده رژیم
عشق و اعمال عشق آفرین

دخت ایران و پور وطن
گشته قربانی خشم و کین

جان ما تشنه بوسه ایست
از لب دلبری نازنین

دست ما تشنه گردشی است
در سر و سینه ای تا سٌرین

تا نفس ها بپیچد بهم
تا که جان ها بگردد قرین

تا بسوزیم با همدگر
در دل بستری آتشین

در چنین حالتی میشویم
بی نیاز از بهشت برین

***
حاجیان سکس شان رو به راه
صیغه شان گاه تا یک دوجین

عده ای بیوه های شهید
گشته از بینشان دستچین

تازه کلی سفر میکنند
جفتجویان به ماچین و چین

دستشان روی کیف دلار
پشتشان ارحم الراحمین

توی یک جیبشان کندوم است
توی یک جیبشان وازلین

ای دریغا که دستان ما
در نمی آید از آستین

گشته مدفون تمنای ما
زیر دامان و شلوار جین

ما جوانیم و نسل جوان
حیف باشد که باشد غمین

واقف از اصل امیال ماست
هرکسی بوده در این سنین!

لیک آخوند دنبال ماست
زیر عمامه کرده کمین

صبح و شب توی شلوار ما
گرم تحقیق با ذره بین

آیت الله پائین تنه است
حجت السکس والمسلمین

حوزه کار او خشتک است
طبق دستور دین مبین

ور بخواهی از او صیغه ای
بهر تو آورد بهترین

بابت کار صیغه کشی
نه خجول است و نه شرمگین

تا چنان اند روحانیون
هست وضع جوانان چنین

کو نشانی ز صاحبزمان
همتی از خودت ای جوان

نظر های شما (1)     
HoldOrergylog:


vicodin online ordering
Buy Percocet
Buy vicodin online
Buy Carisoprodol Online
Buy Valium
Buy tramadol
Buy Fioricet online
Buy propecia online

(December 18, 2008 1:09 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی