بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 9 مهر 1384

اين فيلم مبارزاتي را رژيم ساخته!

چند خط از يک بانوي هموطن:خوب شد آن ويدئو کليپ را گذاشتيد تا همه ببينيم دستگاه هاي تبليغاتي رژيم چگونه با پاسخگوئي به مخالفان برخاسته اند. فقط کاش اول بنويسيد که بلندگوي کامپيوتر را کم صدا کنند به خاطر حرف رکيکي که در آن هست. ضمن اينکه بعد معلوم شد همه آقايان دور و نزديک آن را ديده اند و از خانم ها پنهانش کرده اند. جامعه مردسالار با فحش هاي مردانه اش سانسور هم بلد است!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی