بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 5 مهر 1384

شيخ و دلال و خاتمي و والدين دختر

آنان که به خاتمي کمک ميدادند
البته به کار اقتصاد استادند
دختر به امارات که صادر کردند
با حفظ سمت به جاکشي افتادند ....

دوست من محمود که اخيرآً از دوبي برگشته است درد دل دختري را که در هتل کنکورد ديده بود برايم تعريف کرد. حرف هايش به ذهنم آشنا آمد. نگو روي جلد اصغرآقاي شماره 327 را به ياد ميآوردم. 27تير 83. (زمان شاه!!)
View image
شيخ پرسيد اسم دختر چيست؟
مرد دلال گفت:ايراندخت
شيخ پرسيد: هيکلش خوب است؟
گفت بايد خودت ببيني لخت

خاتمي گفت:اين خبرها را
دشمن انقلاب ميسازد!
اين دروغ حراج دخترها
دل ما را کباب ميسازد!!

مادر دخترک به رويتر گفت
بچه ام بين بچه ها تک بود
توي خانه گرسنه ميلوليد
آرزويش فقط عروسک بود

گفت دلال: باغت آباد شه
واقعاً هيکلش تکه دختر
يا حبيبي برو تو اون صورت!
لامروت عروسکه دختر!

خاتمي گفت: حضرت رهبر
فکر نسل جوان ميهن ماست
اولين کار دولت اسلام
حفظ ناموس دختر و زن ماست

شيخ پرسيد چند سالش هست؟
گفت دلال: سيزده ساله
شيخ فرمود: آن يکي هم هست؟
گفت: بعله. کنيزتان ژاله

پدر دخترک به رويتر گفت
من شب و روز کار ميکردم
بچه هروقت رخت نو ميخواست
پابرهنه فرار ميکردم

خاتمي گفت شايعات زياد
هست اسباب زحمت بسيار
ما نبايد کمک کنيم اکنون
که شود منتشر چنين اخبار

شيخ پرسيد: گر دو تا ببرم...
گفت دلال: ميدهم تخفيف
قيمت اين دو، يک کمي بالاست
چونکه هستند بچه سال و عفيف!

خاتمي گفت سعي دولت ما
در مسير رفاه ميباشد
واقعاً وضع زندگي اکنون
بهتر از عهد شاه ميباشد!!

شيخ فرمود مرحبا اما
پول از من گرفته اي چه زياد
گفت دلال: نصف اين مبلغ
ميرود در وزارت ارشاد!

پدر دخترک به رويتر گفت
دولت اين کار را نمود آغاز
در کرج يک آخوند دولتمرد
ميفرستاد دختران به حجاز

خاتمي گفت شأن انسان را
نتوان با کلام ناحق برد
بعد هم گفت .....(خوب يادم نيست)
طبق معمول گُه ز.....دي خورد!


نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی