بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 5 مهر 1384

ماجراي برنامه پِخ پِخ هادي خرسندي در لندن

اشاره اي کردم پريروزها به اينکه خواسته بودند من را در لندن پخ پخ بکنند. همانجا گفتم نميخواهم حرفش را بزنم که يادم بيايد (يا يادشان بياورم!) حالا ديدم راديو فردا در گزارش ميکونوس مال ما را هم نوشته که چگونه ميخواستند هادي خرسندي را ترور کنند. ( حيف نبود شما را به خدا؟)
يک روز خاطراتم را مينويسم و اينکه بر خانواده چهارنفري ما چه گذشت در آن غروب پائيزي 1985 وقتي کارآگاهان انگليسي ما را به پناهگاه هدايت کردند .... فعلاً راديو فردا را بخوانيد و بشنويد.

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی