بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 4 مهر 1384

به زودي من اسمال در نيويورک

در شهرهاي مختلف آمريکا به من پيشنهادهائي شده است! اکتبر و نوامبر را در آغوش شيطان بزرگ خواهم گذراند. با «خرسندآپ کمدي» تازه تر از هميشه.
هنوز برنامه ريزي چند شهر مانده. دوستان برنامه گذار هرچه زودتر با کليک در اين پائين با ايميل hadikhorsandi@aol.com يا موبايل 0447958771015 تا 4 اکتبر تماس بگبرند. از 6 اکتبر به بعد در آمريکا با سلولار 4084210804.
شرح سفر تا جائي که معلوم شده چنين است:

اولين برنامه يکشنبه 9 اکتبر افتخاري است براي پول جمع کردن به نفع ساختمان کتابخانه ايراني در New San Mateo Library.
برنامه دوم يکشنبه 16 اکتبر در جوليا مورگان شهر برکلي هستش....
بقيه اش را شب مينويسم. بايد برم بيرون. آمدم. (در ميزنند.) ببخشيد ...

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی