بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 29 شهريور 1384

فصلنامه باران منتشر شد

خانمها، آقايان عزيز
اين يک اعلان فرهنگي است به خوشامد باران فصلي. انتشار شماره تازه فصلنامه «باران» از سوي نشر باران در سوئد.
http://www.baran.st
خوب است هموطنان با اين سازمان خدمتگزار ادبيات تبعيدي آشنا و آشناتر شوند.
(سازمان هاي ديگر لطفاً ايميل و اعلان نفرستند فعلاً چونکه گم ميشود و شرمنده ميشويم. باشد تا يک بخش مخصوصي در اين سايت منظور کنيم تا از خجالت همه درآئيم. اينجور کارها را ما در نشريه اصغرآقا تجربه بيست و هشت ساله داريم برايش. خيلي وقت و انژي ميبرد تا حقي ضايع نشود و گلايه اي پيش نيايد و سؤتفاهمي رو نکند که آخرش هم خسرالدنيا والآخره مجبوري مثل آخوندها عربي حرف بزني!)
باز من سر درد دلم باز شد و پرانتز بسته شد. اما اين کار را خواهيم کرد. فعلاً سايت باران را کليک کنيم بلکه قدري ادبيات بر ما ببارد.

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی