بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 28 شهريور 1384

ظاهر و باطن

آن يکي ميگفت اين ميمون شبيه عنتر است
ديگري ميگفت اين سوسک سياه رهبر است

سومي ميگفت من اُزگل فراوان ديده ام
اين يکي از جمله اُزگل هاي اين دنيا سر است

چهارمي گفتا شما آلن دلون هاي جهان!
چشم ظاهربينتان در خدمت مغز خر است

ظاهر و باطن اگر با چشم عبرت بنگريد
اين ، برونش از درون خاتمي زيباتر است

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی