بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 19 شهريور 1384

متن دفاعيات ابراهيم نبوي

گناهي ندارم خطا کرده ام

زمان چه زود ميگذرد. نگاه انداختم به فهرست مصاحبه هايم با راديو زنان استکهلم؛ ديدم الزايمر چه چيز بدي است! اصلاً يادم نبود ترجيع بندي را که سال 2هزار راجع به ابراهيم نبوي ساخته بودم، در اين مصاحبه با صداي خودم خوانده ام! (معمولاً با صداي ديگري ميخوانم! اين هم از فارسي نوشتن رايج ما)

محاکمه يک طنزنويس شايد چيزي است مثل در کوزه افتادن کوزه گر! و کرکري خواندن پالاندوزي که تا اطلاع ثانوي قاطي خياط ها شده.
اين سروده از عرق حرفه اي من آمد نه احتمالاً دوستي و رفاقتي با ابراهيم نبوي. بابت روابط خصوصي مان معمولاً خوانندگان آثارمان را سر کار نميگذاريم.
آمما من در سال 2هزار چه زيبا ميسروده ام!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی