بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 17 شهريور 1384

مصدق

فيلم/نمايش مصدق، کاري بزرگ از بزرگان در تبعيد
نويسنده و کارگردان رضا علامه زاده
گردهمائي و همکاري اينهمه هنرمند صاحب نام و پرمدعا همه از جذبه نام مصدق است يا علامه زاده هم خيلي کارش درست است؟!
اين فيلم/نمايش را برويم و ببينيم و در باره اش حرف بزنيم .... فعلاً.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی