بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 13 شهريور 1384

در باره موسيقي بلوز بيشتر بدانيم

ميل من به کوتاه نويسي و شتابم براي رسيدن از حاشيه به اصل مطلب و فرارم از توضيحات اضافي گاهي ايراد پيش ميآورد. (روي ادامه بزنيد)

راجع به موسيقي «بلوز»،پيش از نوشتن شعر، تحقيق کردم و سپاس از اينترنت و تشکر از مشاور انگليسي زبان و پردانشم پيوندخان خرسندي. اما باز انگار با همه سواد کسب شده موقتي و «از توليد به مصرف»، سر توضيح دادن و تحويل دادنش ناخن خشکي کرده ام (گمانم غلط نگفته ام) که چند ايميل روشنگرانه آمد. سپاس دارم و ماوس همه شان را ميفشارم. چه بهتر که بيشتر بدانيم.از جمله همکار ژورناليستمان خانم الآهه بقراط اين توضيح را فرستادند:
« blue به معنای غم انگیز و اندوهگین نیز هست و blues «بلوز» موسیقی غم انگیز سیاهان است و نه آوازهای آبی و آهنگ معروف Mamy blue با صدای ریکی شاین (دهه هفتاد) نیز به معنای مادر غمگین است که متن آن از زبان پسری است که بدون وداع خانه را ترک گفته و در بازگشت با خانه بدون مادر روبرو می شود.....»
با سپاس از خانم بقراط، من مطمئنم بعضي ها يک توضيحات ديگري هم دارند. ولي ما را بس. حالا که حرف پيش آمد نشاني سايت خانم بقراط را مينويسم که بعضي ها ممکن است نداشته باشند.
http://www.alefbe.com
يک توضيح صادقانه: من از روي عکس هائي که ديده بودم هميشه خيال ميکردم موسيقي بلوز يعني بلوز تنشان کنند و ترومپت بزنند و بخوانند.

***
ضمناً
بخش «نظرات» که کاربران با يک کليک ميتوانند نظر خود را فارسي و فارگليسي و انگليسي بنويسند، به معني منعکس کردن آن براي خوانش همگاني نيست. اگر در سايت هاي ديگر اين «کامنت» ها، براي عموم منتشر ميشود و محل برخورد عقايد و آراي گوناگون است، من اينجا آن را براي دريافت نظرات خصوصي خوانندگان گذاشته ام و في الواقع استفاده بهينه از آن ميکنم. حتي گاهي ناسزائي که ميرسد براي تقويت روحيه من و اطمينان از هدفگيري دقيق، کارساز است.
چيزي که هست از آنجا مستقيماً پاسخ ايميلي نميشود داد و تشريفات دارد. لطفاً اگر پاسخ ميخواهيد ايميل کوتاه به hadikhorsandi@aol.com بزنيد.
مدتي هم هست کساني که يک نسخه ماهنامه اصغرآقا را ميخواهند که مشترک شوند نشاني خود را از اين طريق ميفرستند.
اين توضيحات در پاسخ گلايه دوستاني بود که انتظار داشتند نظرشان منتشر شود و الگويشان لابد سايت هاي ديگر است. راستش از آنجا که بيشتر نظرات رسيده، پيام محبت و تشويق بود و کم کم هم تکراري ميشد، (که مواضع ات فلان است و نثرت صميمي و ساده و اختصاصي و نظمت شيرين و روان ...) درش را بستيم. همين نامه توضيحي خانم بقراط هم با عبارتي تشويق آميز همراه بود. البته براي من افتخار است که نويسنده دانشمندي چون ايشان تشويقم کنند اما خودخواهي هايم باعث ميشود ضمن همه محاسني که خيال ميکنم دارم، خودم را متواضع هم نشان بدهم!! (مگر اينکه با زبلي گاهي يک پرانتزي توي شلوغي به مطلب بچپانم و قاطي پاتي بزنم به چاک.) - قاطي پاتي را من اينجوري مينويسم اما با غين درست تر است!- (الآن هم دارم شلوغش ميکنم به ختم پاراگراف)
يک سروده خوب در راه دارم راجع به معالجات سيامک پورزند و يکي ديگه بحث شيرين پناهندگي ... (اين ها را مينويسم که خودم را مکلف کنم به پيگيري) رباعي ها هم هست ميترسم اين لابلا گم و گور شود. از آرشيو ما غافل نباشيد. شايد يک چيزهائي از دستتان دررفته باشد و دور از چشم شما بايگاني شده باشد. في ا لواقع طراحي اين سايت ما ايراد دارد و به سبک وبلاگ هاي قرون وسطي عمل ميکند. يک رنسانسي به زودي ميديم دمش!

هرکس ميخواهد نظراتش در اين سايت منتشر نشود با يک کليک همين پائين خوش آمده است! به حاشيه هاي فابريک و جملات ماشيني که دور و ورش نوشته شده توجه نکنيد تا رنسانس. اگر نشاني پستي مينويسيد نام و نشان و ايميل خود را يکجا همراهش کنيد لطفاً.

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی