بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 شهريور 1384

مصاحبه با خوره سنه دي!

در روتردام که برنامه داشتم جواني کُرد با من مصاحبه کرد. در سايت گذاشته با نوشتار کُردي. من هرچه خواندم حرف هاي خودم را نفهميدم. فقط خوشم آمد اسمم را خوره سنه دي نوشته. اين کلمه و ساير کلمات پهلوي را کُردها بهتر از بقيه تلفظ ميکنند. دمشان گرم. مرگ هم بر جمهوري اسلامي!(ضمناً)!
www.kayhanaziz.nl/kurdisch/Didar%20ba%20Xorsandi.pdf
www.Brwska.com , www.kurdistanpost ,www.dengekan.com

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی