بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 شهريور 1384

مصاحبه با يک من!


رباعي ها وقفه افتاد. کم ندارم. وقت نشد پست کنم. يعني بذارم اينجا.
يک مقدار صدا و مصاحبه راديوي زنان استکهلم با من داشته. اگر خواستيد گوش کنيد تا بعد.


نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی