بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 8 مرداد 1384

خاتمی در سکوت کتابخانه

تا چند روز دیگر خاتمی مقام پرزیدنتی را تحویل احمدی نژاد میدهد و رهبر خامنه ای که خاتمی را «به این سمت منصوب» کرده بود حالا این یکی را به آن سمت «منصوب» میکند! (لابد برای احترام به آرای مردم!)
خاتمی آیا دوباره به کتابخانه ملی برمیگردد که هشت نه سال پیش در آنجا بود؟ آیا کسی لیاقت اداره کتابخانه را در او می بیند؟
بیائید در سکوت حاکم بر کتابخانه، به صحبت کتاب ها گوش دهیم:

تولدی دیگر: – باز این اومد. من حاضرم دوباره بمیرم.
دوقرن سکوت: – شیطونه میگه یک چیزی بهش بگم ها.
میعاد در لجن: – ولش کن بابا. من میدونم از کجا میاد.
هوای تازه: – اقلاً اون پنجره را باز کنید.
توپ مرواری: – بزنمش؟
چنین کنند بزرگان: – نه بابا. محلش نذار.
بوف کور: من که نامردی ازش ندیدم.
انشاهای صادق صداقت:(توی این کتابخانه نیست. ببخشید)
امیر ارسلان: – یارو قمر وزیر بود اما عشوه فرخ لقائی میامد.
توضیح المسائل: – لاکن اگر رهبر زیاد به او فشار آورده باشه، غسل بر او واجب است.
دائی جان ناپلئون: – این آمریکائی های بی ناموس .......
تاریخ ایران :– شاه سلطان حسین وارد میشود.
منطق الطیر :– اون دیگه زر زیادی نمیزد.
پاسخ به تاریخ: - اسباب خجالت.
معمای هویدا:- ای بابا.
ادبیات کودکان: – موش بخوردش.
اسرار خوراکیها: – موش کور بخوردش.
بپرسید و بدانید: – چرا موش کور؟
چشمهایش: برای اینکه نبینه چه (چیزی!) میخوره.
صد سال تنهائی:- من حاضر بودم دویست سال دیگه هم تنها باشم این یارو نیاد.
برباد رفته:حیف از اون 42 میلیون رأی.
خوشه های خشم:- این یکی میگه انتخابات دمکراتیک بود.
بینوایان:دلم برای نوکرهای قلمیش میسوزه.
چه باید کرد:- باید سیفون را رویش کشید.
شوهر آهوخانم: – چقدر به اون زن احمقم گفتم بهش رأی نده.
مدیر مدرسه: – دانش آموزان ابله من هم گولش را خوردند.
ابله :– والله با اون تبلیغاتی که براش راه انداختند خود داستایوسکی هم اگر بود فریب میخورد.
ارزیابی شتابزده: – این هادی خرسندی روز اول گفت، ما گوش نکردیم!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی