بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 7 مرداد 1384

چند نکته که بيخ گلويم مانده!

قابل توجه روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و مخالفان جمهوري اسلامي
دوستان!
آن دو نوجواني که اخيراً در مشهد اعدام شدند، - با مقداري فحش و دري وري به آنها که اعدامشان کردند - اين دو جوان به جرم «همجنسگرائي» و« هموسکسواليته» و حتي «لواط» اعدام نشدند. دوستان! اتهام آنها آدم ربائي و تجاوز به يک پسر 13ساله بود.
چرا به اين راحتي به رژيم مجوز ميدهيد که همجنسگرا ها را اعدام کند؟
البته که حق نمي بينيم در مقابل چنان جرمي مجازات اعدام اجرا شود، - حتي اگر خود را جاي پدر و مادر پسرک 13 ساله بگذاريم -، اما حق هم نيست که خبر را عوضي منتشر کنيم و شهيد همجنسگرا درست کنيم.

***

يک نکته ديگر
فرخي يزدي روزنامه نگار شجاع را وقتي ميخواستند بکشند از زندان به بيمارستان بردند.

***
فقط براي امتحان شامه ملي

بي آنکه قصد اهانت داشته باشم؛ يک سؤال ساده دارم: دوستان!
سکوت پرزيدنت خاتمي (رئيس جمهوري) در باره وضع اکبر گنجي؛ - يا حرفي اگر در اين مورد زده باشد - بوي پفيوزي نميدهد؟

***

عيال آقاي توده اي ....
دوست خيلي چپ من، بانوئيست پاکباخته ؛ کوشنده مبارزات زنان. گفت در کنفرانس زنان وين حساب نوشين احمدي خراساني را رسيديم ...
گفتم چرا؟ ايشان که اينهمه کارهاي ارزنده در زمينه زنان انجام داده . گفت رفراندوم چي است. گفتم خوب اينجوري فکر ميکند. گفت شوهرش هم توده اي است!!
گفتم چطور شما يک زن را با عقايد شوهرش ....
گاف بدي داده بود و آمد که: آخر خودش هم افکارش ...
من ديگر گوش نميدادم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی