بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 7 مرداد 1384

در سمينار زندانيان کلي خنديديم!

دعوتم کرده بودند براي مختصري «خرسندآپ کمدي»در «سمينار سراسري زندانيان» در کلن آلمان. درسايت «ديدگاه» ياداشتي نوشته ام از اين جريان. آنجا که رفتيد روي «يادداشت هفته» کليک کنيد. مقاله ايست جدي؛ نه به جديت طنزهاي من!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی