بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 23 تير 1384

مشکل ديدن فيلم بزرگ به عون الهي برطرف شد


المرجع الشيعي محمد باقر الحكيم وتمثيلية الصياح
(به مأمور ميکرفن دقت کنيد که ميداند چه اتفاقي خواهد افتاد.)

این فیلم را نگاه کنید ، تا دنیا را بشناسید
راجع به آن بعداً حرف میزنیم.صداي بلندگوي کامپيوتر را بلند کنيد

http://www.tv.almjos.com/film1.htm
آخرين خبر. گويا بعضي ها با باز کردن اين، مشکل دارند. باشد تا هفته آينده که درستش کنيم.

خبر خوش
با اين لينک ميشود فيلم را ديد. امتحان کنيد.

http://www.almjos.com/Vedio/khbil2.rm

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی