بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 16 تير 1384

توهين به اهانت زير پوشش سکيوريتي

عکسي از مراسم توهين به يکي از شخصيت هاي برجسته جمهوري اسلامي در گمرک بصره، به بهانه سکيوريتي و بازرسي بدني

View image

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی