بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 4 تير 1384

اگر احمدي نژاد نبرده بود ......

آخ آخ! اگر احمدي نژاد نبرده بود الان آبراهام لينکلن رئيس جمهور شده بود!

در مملکتي که 28 سال پيش سياستمداري فرهيخته ؛ تحصيلکرده ايران و اروپا ، لائيک ، آشنا با مباني دمکراسي ، سوسيال دمکرات ، آزاديخواه ، دمخور با ادبيات فرانسه و سياستمداران غربي ، با کت و شلوار و کراوات تر و تميز ، نخست وزير بود ، امروز احمدي نژاد رئيس جمهوري است! تازه شانس هم آورده ايم! نزديک بود رفسنجاني برنده شود!

من که آن روزها طرفدار بختيار شده بودم اما اشخاصي را به نام ميشناسم که در زمستان 57 در همين لندن دور منقل نشسته بوديم و آنها شعار ميدادند
« بختيار بختيار وافورتو نگهدار !»

بختيار هرگز نه سيگار نه پيپ نه ترياک نه از اين آشغال هائي که امروز به نام ترياک ميکشند ، نکشيد. اما - ديروز يا امروز - آنها که شعار ميدادند .....

***

دقت کرديد که در اين دوره انتخابات ، نام جاافتاده و معروف رفسنجاني و ندرتاً هاشمي رفسنجاني ناگهان به
« هاشمي » ، هاشمي تنها ، تبديل شد؟ چرا؟ لابد حساب کردند که « هاشمي » سه سيلابي کتباً و شفاهاً ، فارسي و لاتين ، به « خاتمي » شبيه ترست و ميتوان حما...... (بله حما- سه !) دوم خرداد را تکرار کرد. بخصوص آن سلول هاي مغزي که « رفسنجاني » را رد ميکند ، خيال کند « هاشمي » آدم جديدي است. (اگر دانش روانشناسي داشتم بهتر ميتوانستم توضيح بدهم. البته به اين سادگي نميتوانستم! بهرحال شما فهميديد چه ميگويم.)

***
(سر قولي که براي دوشنبه دادم ، هستم.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی