بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 29 خرداد 1384

شيخ و شحنه بهم درافتادند

شیخ و شحنه بهم درافتادند
فحش کافی به همدگر دادند
این یکی گفت رأی من بردی
آن یکی گفت حق من خوردی ...

بقيه اش را بعداً شايد درست کنم. يک چيزي نوشتم ولي عوض کردم.اينجور سروده ها بايد خودش بيايد. زورکي نميشود!مثل دوتا دوبيتي بالائي که الان ساعت هشت يکشنبه شب لندن آمد. (بعد از اينکه راديو فردا گفت خاتمي نتايج دور اول را تائيد و از مردم خواست در دور دوم بيشتر مشارکت کنند! آن دوتا دوبيتي انگار از سقف افتادند روي کامپيوتر)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی