بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 14 خرداد 1384

حکم حکومتي با صداي خودش

اين فايل صدا را با ايميل براي ما فرستادند. ظاهراً صداي آقاي خامنه اي است. از فرستنده و سايرين درخواست ميکنيم لطفاً از اينجور فايل ها براي ما نفرستند. چرا که ما متأسفانه مطالب وارده قبول نميکنيم.
حالا استثنائاً يک کليکي روي اين حکم حکومتي بکنيد.

Download file

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی