بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 5 آبان 1381

جماعت! اين وبلاگ هنوز رسماً

جماعت! اين وبلاگ هنوز رسماً راه نيفتاده و از 20 نوامبر رسمی ميشود. پس همينطور غير رسمی در باره ی تآتر مسکو بگويم که اگر تروريست های بيرحم لامروت مردم را ميکشتند، اينطور جمعی و فله ای نميکشتند که دولت آقای پوتين کشت.
تازه آن موقع بازماندگان ميتوانست دلشان خوش باشد و حتی پز بدهند که عزيزشان به دست تروريست های انتحاری کشته شده. حالا بگويند دولت آقای پوتين ما را عزادار عزيزمان کرد؟
اين البته شايد افتخارش بيشتر باشد.
بگذاريد اين وبلاگ من راه بيفتد. حساب همه شان را ميرسيم. فعلن که هنوز نقطه گذاری ياد نگرفته ام. علامت سوال را ته جمله ميگذارم ميرود سر پاراگراف. سر جمله ميگذارم ميرود لای پرانتز.
اين عکس و تفصيلات تمام قد هم سليقه يا سفارش من نيست که به همت دوست به زودی برش ميداريم. شايد هم شما بهش عادت کرديد!! هان؟!!
ايميل نزنيد لطفن. مطمئن نباشيد به دستم ميرسد. تازه من الان امکان جواب دادن ندارم.
شاد باشيد. حال کنيد. دمتان گرم و تن تان نرم.
مخلص هادی
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی