بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 16 آبان 1381

ميروم به تور سوئد با

ميروم به تور سوئد با اجازه تان. تا 22 نوامبر نيستم. برميگردم با سفرنامه ي هلند که هفته ي پيش بودم و چه صفائي بود در ايرانيان ناي مخن و آمستردام و دن هاگ (لاهه) وبرميگردم با سفرنامه ي سوئد که هربار که رفته ام دنياي ايرانيانش را پربار يافته ام.
ايميل ها را تا 25 نوامبر نگاه نتوانم کرد. حتي المقدور نفرستيد. خصوصاً اگر جواب ميخواهيد.
با آرزوهاي خوب براي همه تان. من از هواپيماسواري ميترسم و هربار که ميخواهم پرواز کنم، وصيتي حرف ميزنم. خوش باشيد و يادتان باشد: ما تنها نيستيم. به قول دوستم فرشيد: «با مائي»
باي باي
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی