بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 8 آذر 1381

بحرطويل موسيو و ملائک -------------------------

بحرطويل موسيو و ملائک
-------------------------
دوش ديدم که ملائک در ميخانه زدند.
تق و تق.
موسيو در نگشود.
و ملائک در ميخانه زدند.
موسيو گفت ملائک بروند
به هرآنجاي بهشت.
نان بگيرند و کره.
بنشينند لب جوي عسل.
بخورند و بخورند و بخورند.
و مزاحم نشوند
دم ميخانه ی ما.

هي ملائک درميخانه زدند
موسيو در نگشود.
موسيو گفت ملائک همگي خارجي اند.
يک سياپوست نديديم ملائک باشد،
يک ملائک نشنيديم عراقي باشد.
موسيو گفت ملائک همگي باکره اند.
همگي جايزه اند.
همگي جايزه حاج فلان،
که نمازش سرجا،
رمضانش سرجا،
عمره و حج اش سرجاست!
و ملائک بغلش ميخوابند
در شب اول قبر!

موسيو گفت خدا
خانه هائي ز عفاف
باز کردست در اعماق معاد.
و ملائک به صدا ميگفتند:
موسيو ما ز بهشت آمده ايم،
ما ز بهشت،
ما ز بهشت .......
موسيو گفت درک!
موسي تابلوي « تعطيل است »
زد و گفت: به جهنم برويد!
-------------------------------------------------
منم علي علي گويم
---------------------
نايجل دوست انگليسي ما دیش و تشکيلات خريده است براي اينکه مادر
زن ا يراني اش ضيا و هاله و علي جوادي و حجي جون نگاه کند. همسرش
مينا از فعالان مبارزات زنان است.
ديشب نايجل ميگفت راديو تلويزيون هاي لس آنجلس انگار معامله شان با رضا
پهلوي بهم خورده! - چطور مگه؟ - دو سه شب است مي بينم رضا را
گذاشته اند کنار علي علي ميکنند!!

هاهاها! نايجل آقا بامزه شدي! عزيز جان ماه مبارک رمضان است. شب قتل و
ضربت خوردن حضرت است. ضمنا نايجل جان. يک چيزي را ميخواهم
توجه کني و ديگر ما را دست نيندازي. مردم ما ، با اين حکومت مخالفند،
اصول اعتقادی شان را که از دست نداده اند. آنها به جنايات اين رژيم اعتراض
دارند اما اسلامشان را، مذهبشان را که دارند.

همين مادر زن عزيز تو نايجل جان. مگر با آمدن خلخالي و خامنه ای
نمازش را ترک کرده یا ديگر روزه نميگيرد؟ معلوم است که دين و ايمانش
سر جاست. دري به تخته خورده و يک عده روضه خوان به نام اسلام حکومت
به دست گرفته اند.اين دليل نميشود فلان برنامه ساز و فلان رسانه دار و فلان
خواننده خودش را از سنت و سابقه و معنويت مذهبي اش جدا کند. تازه نايجل جان
آمديم و اين رژيم صاحبمرده نيفتاد. خوب، همه ي درآمد نفت دست آنهاست. همه ی
دار و ندار ما در ايران توقيف آنهاست. ما که نميتوانيم به خاطر مخالفت با
اين رژيم از منافع ملي و شخصي خودمان بگذريم پسر جان. پس آن خواننده ی
سینه زن و آن صاحب رسانه ی قمه زن و آن برنامه چرخان نوحه خوان و همه
اهل بيزينس دوجانبه! حق دارند اين حرف هاي مرا تکرار کنند تا به حق و حقوق
خود برسند. همين مادرزن تو مگر آن شب نمِگفت اگر مینا دست از اين کارهايش
بردارد شايد بشود خانه ي باباش را پس گرفت؟ ميداني نايجل، نصف آن خانه هم در حقيقت مال توست؟
نايجل ليوان ويسکي را گذاشت رفت سردستشوئي آشپزخانه دهان شست. بعد از
لحظاتی صدايش بلند شد: مان عالي عالي گويم. با صاتي جالي گويم .....
مينا داد زد: خبه غلط غلوط نخون.
مادرش گفت: خب اونم مثل بقيه تازه مسلمونه مادرجون. مگه نديدی بعضي يهودي ها
و ارمني ها هم توي اين ماه، مسلمون ميشن!
مينا گفت يهودي و ارمني حالا يک دين و ايموني سرشون ميشه. من تعجب ميکنم بعضي ازين مسلمونا
ساعتي چند ميگيرن مسلمون بشن!
-----------------------------------------------------------

اهميت دوبيتي تام اند جري
------------------------------
آقاي مرتضي نگاهي روزنامه نگار در وبلاگ خودش که در سايت پرخواهان «گويا» هم رله شده، اظهار لطفي به من کرده است:
«.... اما همان خطه انگلستان يك قلم زن ديگري هم زندگي مي كند. يك نويسنده و شاعر طنز پرداز. همه ما او را مي شناسيم. هادي خرسندي را مي گويم. هادي البته طنزش محشر است. اما گاه زيادي نيشتر مي زند آن هم به زنداني نه به زندانبان. امروز طنزش را خواندم كه ماجراي آغاجري را كه دوباره دانشجويان را ميدان آورد و جنبشي بزرگي شكل گرفت آخر سر حتي رهبر جمهوري اسلامي را به دخالت مجبور كرد و ايشان حكم كرد كه در حكم اعدام آغاجري تجديد نظر شود، از همان لون ماجراهاي كارتون تام و جري دانسته و آخر سر هم به دانشجويان پرشور دانشگاه ايران و خارج از ايران و نيز به ما ها كه نامه، سرگشاده اي را امضا كرده ايم در مخالفت با زنداني شدن آغاجري به اتهام ابراز عقيده اش و نيز لابد به تمام نهاد هاي حقوق بشري و احزاب سبز و سوسياليست و دولت هاي دموكراتيك غربي و آمريكا و .... كه فريب بازي هاي تام و جري را نخوريم:

ماجراي رهبر و آقاجري
هست مثل کارتون تام اند جري
بچه جان سرگرم اين بازي نشو
با همين تام اند جري راضي نشو»
پايان جمله و عبارت و پاراگراف و فرمايشات آقاي نگاهي.

با آقاي نگاهي من سلام عليک و رفت و آمد و دوستي و خوش و بش مختصري داشته ام و آشنائي اندک من با جنبه هاي گوناگون زندگي اش _ که بي شباهت به تام و جري نيست! _ باعث ميشود که از شخصيت جالب او خوشم بيايد اما خدا شاهد است اگر من به او سفارش کرده باشم که اينطور دوبيت ناقابل مرا تحويل بگيرد و برايش تبليغ کند و ابعاد جهاني به آن بدهد و « نهاد هاي حقوق بشري» و « احزاب سبز » و « سوسياليست» را مخاطب آن بداند و اعلام کند که من با همين دوبيت بي اهميت خواسته ام « دولت هاي دموکراتيک غربي » را از يک طرف و « آمريکا » را از طرف ديگر مورد خطاب و عتاب قرار بدهم.
ايشان تازگي کجا اين « لون» را ديده و في المجلس بکار بسته نميدانم اما من از لون و کالر و رنگ کارتون تام اند جري حرف نزده بودم و اطلاع هم نداشتم که شخص ايشان هم نامه ي سرگشاده امضا کرده است. تازه اگر قرار پروپاگاند هم براي اين دوبيت ميگذاشتيم، مطمئناٌ من از ايشان خواهش ميکردم که شلوغ بازي در نياورد و خواننده را گيج نکند و خودش هم گيج نشود. اينهمه لشکر جمع کردن و پرونده ساختن براي يک دوبيتي، چه در تعريف و چه در تکذيبش، انصاف نيست. تجاوز به وقت خواننده، تجاوز به حق خواننده و اهانت به شعور اوست. که معمولاٌ بيش از مال نويسنده است.

من روي صحبتم در اين دوبيت با داشجويان « پرشور» نيست آقاي نگاهي عزِيز. وقتي ميگويم « بچه جان سرگرم اين بازي مشو ...» خطابم به قلمزناني است که پشت سر دانشجو ها راه مي افتند و شعار ياد ميگيرند و تازه وقتي دانشجو آن شعار را کهنه ميکند، اينها شروع ميکنند قلمفرسائي .... آخ من چرا از خاتمي حمايت کردم ... آخ من چرا دارم خاتمي را ساقط ميکنم!... آخ من چرا نامه سرگشاده امضا کردم؟!...... نويسنده اگر کارش را درست انجام بدهد لازم نيست نامه و طومار امضا کند. نويسنده اگر جنبَش دانشجوئي را به اندازه طفل مکتبي بفهمد، و با همين تام اند جري راضي نشود، روزگارمان به ازين خواهد بود، وگرنه من ازين ابيات دست انداختني زياد دارم!
-----------------------------------------------------------------

آواز قو
پريشب يک فيلم ديدم روي ويدئو. « آواز قو». توي ايران ساخته شده. آفرين. من اغلب فرق فيلم خوب و بد را نمي فهمم. معمولاٌ هم بعد از 5 دقيقه ی اول ميروم توي چرت. اما اين آواز قو چه فيلمي بود. کارگردانش سعيد اسدي.
------------------------------------------------------------------

پايان حرف هاي 5 شنبه. تا روز دوشنبه به قول گويندگان راديو اسرائيل وبي بي سي و باقي گويندگان رسانه هاي فارسي زبان شما را به يزدان پاک و ايزد منان و خداوندگار دانا و پروردگار توانا و آفريدگار يکتا مي سپارم و اميدوارم آخرش يکي از آنان ما را به راه راست هدايت فرمايد.آمين يا رب العالمين.
آخرين خبر: خانم هاله از تلويزيون پارس اعلام کرد که اعليحضرت رضاشاه پهلوي دوم، همانطور که هميشه اعلام کرده بودند تصميم دارند پادشاه اسپانيا شوند.
خانم هاله در حاليکه با دستمال کاغذي اشکش را پاک ميکرد به خبرنگاران گفت: براي جاي ما تاسف ايرانيان در دنياي سراسري اعلام پادشاهي اسپانيا حق همه ی کساني نخواهد رفت.

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی