بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 11 آذر 1381

« آواز قو »


« آواز قو » ي اصلاح طلبان
پريشب نوشتم يک فيلم خوب ديده م. « آواي قو ». حالا دوستانم اعتراض که تو چرا فيلم فرمايشي رژيم را تآئيد ميکني؟ و مگر نميداني اينجور فيلم ها در راستاي چه اهدافي ساخته ميشود؟ و چه جوري نتيجه گيري ميکنند که اگر گوش به اصلاح طلب ها ندهي عمرت بر فناست و از اين حرف ها......
خلاصه ما را از فيلم شناسي خودمان پشيمان کردند. پر بيراه هم نميگفتند.
خوبيش اين بود که اولش نوشته بودم فرق فيلم خوب و بد را نمي فهمم! اما خلاصه، فيلم تميزي بود.
**************************************************************
شب شعر و شب کمدي در لندن
راستي هفته ي آينده ابراهيم نبوي در لندن استندآپ کمدي دارد که علاقمندان فراموش نمي کنند. تبليغش توي سايت گويا هست. من مي ترسم بيشتر بگويم باز « حزب کمونيست کولي گري» افشاگري کند که با ابراهيم نبوي قيمه پلو خوردي. البته از اين دارو دسته ي پرونده ساز انتظار شرم و حيا هم نميرود که حرفشان را پس بگيرند و پوزش بخواهند.

ضمنآ روز جمعه 13 دسامبر هم قرار است شعرخوانی داشته باشيم در دانشگاه لندن. خانم دکتر شاداب وجدی، خانم ژاله چگيني و دکتر مجيد کوچکي شعر ميخوانند. من هم به یاد « شيون فومني» سروده هائي از او را ميخوانم. اگر در لندن و انگليس هستيد بفرمائيد.


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی