بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 21 آذر 1381

از ايران خبر ميرسد با

از ايران خبر ميرسد با بلند شدن بوي الرحمان رژيم، ملت عجيب ايران مانده است فکري که حکومت آينده را به خانم هاله از تلويزيون پارس واگذار کند يا ضيا از« ان آي تي وي» يا« جوادعلي» از برنامه ي حزب کمونيست کولي گري.
از سوي ديگر گفته ميشود سازمان امنيت رژيم و مجمع تشخيص مصلحت نظام اين حضرات را تهديد کرده اند که اگر اين روزها برنامه هاي خود را قطع کنند با آنها به شدت برخورد خواهد شد و حتي ممکن است رژيم آنها را ترور کند.
**************************************************************
اختلاف عمده اي که در آستانه ي سقوط رژيم ممکن است باعث از هم پاشيدن نيروهاي متحد شود اين است:
« شمارش معکوس را از چند شروع کنيم؟»
*****************************************************

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی