بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 18 بهمن 1381

جمعه 11 صبح لندن -----------------------

جمعه 11 صبح لندن
-----------------------
راستي دوستان ما در يوتوبوري سوئد يک سي دي موزيک و ترانه و دکلمه در باره ي دکتر مصدق تهيه کرده اند با بودجه ي خودشان و پشتوانه ي عشق.
دوستاني که مايل به خريد سي دي مصدق هستند ميتوانند با اين وب سايت تماس بگيرند و سفارش بدهند.
www.mosaddegh.com

تا 5 شنبه ي آينده خدا را به شما مي سپاريم.... فعلن.

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی