بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 5 فروردين 1382

سه شنبه 5 فروردين سلام

سه شنبه 5 فروردين
سلام
دوشبه شب است ( در واقع سه شنبه صبح)
حالت زائوي بعد از زايمان دارم. ديشب شو داشتم. خرسندآپ کمدي نوروزي. با موزيک. دکتر رويا از استکهلم آمده بود با صداي گوگوش و مرضيه و ويگن! ... ترانه هاي معروف را با شعر طنز ميخواند ... مثل « ما دوتا ماهي بوديم - توي حوض انقلاب .... » و مهندس رضا کيبورد ميزد ( ارگ ). چه شور و حالي داشتيم و البته از جنگ هم غافل نبوديم.
امروز چند تا تلفن تشکر داشتم. تعدادش به ده تا نرسيد چرا چاخان کنم اما ميدانم خيلي زياد است چون چنين رسمي بين ما نيست. خود شما چند بار پيش آمده که از برنامه اي – شو يا کنسرت - لذت ببريد و روز بعدش تلفن کنيد تشکر کنيد؟ پس مي بينيد که خيلي زياد است.
bbooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

شرم بر تو آقاي بوش

کيف کردم از « مايکل مور » در مراسم اسکار که گفت « شيم آن يو مستر بوش » شرم بر تو باد آقاي بوش ...
حرف هايش را براي بوش نقل کرده اند. پرسيده اسکار کدومه؟ برايش توضيح داده اند. پرسيده مايکل مور کيه؟ برايش توضيح داده اند. پرسيده شرم چيه ؟ .... هنوز دارند برايش توضيح ميدهند .
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

تفاوت آن خانم و اين خانم

تصوير اسيران جنگي را ديديد؟ عراقي و آمريکايش فرقي نميکند اما من دلم براي اسيران آمريکائي بيشتر سوخت. اسيران عراقي چه بسا که زندگي بهتري پيدا کرده باشند! اقلاً انگليسي شان خوب ميشود. اسيران امريکائي انگار دارند از وحشت زهره ترک ميشوند. از بس به آنها گفته اند اين عراقي ها وحشي و بي رحمند و شما وظيفه ي ساقط کردن اين رژيم آدمخور را داريد ، حالا که اسيرشان شده اند هرلحظه منتظرند يکي بيايد آنها را بخورد.
اين انگليس ها خودشان يک آدمخورهائي دارند به اسم نيروهاي ويژه ي « اس آ اس ». ميگويند اينها آدمخوردن شان هم آدابي دارد. طرف را نيمرو ميکنند. اگر هم رژيم داشته باشند عسلي ميخورند.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

چند تا سرباز عراقي را که انگليس و آمريکا اسير گرفته بودند تصويرشان را ديدم به نظرم سرباز نميآمدند. سرباز سرش از ته تراشيده است اينها نميدانم چرا چندتاشان عضو گروه بيتل ها بودند. تازه سرباز معمولاً پوتين به پا دارد نه دمپائي. دولت روسيه هم که با اندازه ي کافي پوتين به آنها داده بود! نکند اين ها هر عرب باديه نشين و بيابانگردي مي بينند به عنوان اسير جنگي دستگير ميکنند که در مبادله ي اسرا کم نياورند.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ديشب با دوستي تلفني حرف ميزدم ( راستي رفتم خوابيدم. الان سه شنبه 4 بعدازظهر لندن است.) در حين صحبت يک جمله براي اسيران آمريکائي در عراق همدردي نشان دادم. دوست سياسي و زندان کشيده ي من ناگهان عکس العملي نشان داد که صد رحمت به گزمه هاي عراقي. ديدم انگار بدش نميآيد عمال صدام همان دخترک سرباز سياه پوست را با پاي مجروحش مورد تجاوز قرار دهند و سرش را گرد تا گرد ببرند.
سعدي چه خوب گفت
گر از بسيط زمين عقل منهدم گردد ---- به خود گمان نبرد هيچکس که نادانم
اي بابا .....
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

يک سروده ي تازه دارم . هنوز تمام نشده شايد هم هيچوقت تمام نشود. شايد هم تمام شده من نمي فهمم.

گله ميکرد ز مجنون ليلي
که شده رابطه مان ايميلي

حيف از آن رابطه ي انساني
که چنين شد که خودت ميداني

عشق وقتي بشود داتکامي
حاصلش نيست بجز ناکامي

نازنين خورده مگر گرگ ترا
برده يا دات نت و دات ارگ ترا

بهرت ايميل زدم پيشترک
جاي سابجکت نوشتم به درک

به درک گر دل من غمگين است
به درک گر غم من سنگين است

به درک رابطه گر خورده ترک
قطع آنهم به جهنم به درک

آنقدر دلخور از اين ايميلم
که به اين رابطه هم بي ميلم

مرگ ليلي نت و مت را ول کن
همه را جاي OK کنسل کن

OFF کن کامپيوتر را جانم
يار من باش و ببين من ON ام

اگرت حرفي و پيغامي هست
روي کاغذ بنويسش با دست

نامه يک حالت ديگر دارد
خط تو لطف مکرر دارد

خسته از font و ز format شده ام
دلخور از گِردِلي @ (ات) شده ام ….


کرد ريپلاي به ليلي مجنون
که دلم هست از اين سابجکت خون

باشه فردا تلفن خواهم کرد
هرچه گفتي که بکن خواهم کرد

زودتر پيش تو خواهم آمد
هي مرتب به تو سر خواهم زد

راست گفتي تو عزيزم ليلي
ديگر از من نرسد ايميلي

نامه اي پست نمودم بهرت
به اميدي که سرآيد قهرت ...

اين سروده شايد همينجا تمام باشد شايد هم ادامه پيدا کند، نميدانم. تا اينجا موقع تايپ کردن خودش آمد. چيزي که هست من هم مثل ليلي و مجنون اين رابطه ي ايميلي را دوست ندارم. باز هم خواهش ميکنم دوستان جز در موارد ضروري و يکي دو خطي ايميل نفرستند.
در بسياري مطبوعات انگليسي هم ديده ام که ميگويند مطالب ايميلي را قبول نميکنند و پست را ترجيح ميدهند. بديهي است اگر مطلبي مهم نباشد ، طرف پستش نخواهد کرد و از ارسالش منصرف خواهد شد.
نشاني پستي تلفن من چنين است:

H.KHORSANDI
P.O.BOX 2019
LONDON NW10 - 7DW
UK
3002 965 8 020 (44)
45 52 43 51 079

*با سپاس از همه ي شما. البته باز اگر کسي ايميل بزند ، هرقدر هم مفصل ، با دل و جان ميخوانم و جواب ميدهم. همين تعهد به جواب نوشتن کارم را سخت کرده است!
نشاني ايميل hadikhorsandi@aol.com


--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی